Historia

W roku 2015 Nadleśnictwo Siedlce obchodziło 70 rocznicę istnienia, w obecnych granicach utworzone zostało w 1945 r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Siedlce jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.