Asset Publisher Asset Publisher

Back

OSTROŻNIE Z OGNIEM

OSTROŻNIE Z OGNIEM

OSTROŻNIE Z OGNIEM

 

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia pożarowego oraz wzmożony ruch turystyczny w naszych lasach, bardzo prosimy wszystkie osoby korzystające w tym czasie z uroków dzikiej, leśnej przyrody o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczne korzystanie z lasu.

Jednym z głównych i szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem, które związane jest z wypoczynkiem na łonie natury są pożary.

Ściółka leśna, łąki w pobliżu lasów, śródleśne polany są obecnie bardzo wysuszone.

To właśnie teraz wchodząc do lasu trzeba wykazać największą ostrożność. Pamiętajmy, że za powstanie ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Powstrzymajmy się więc od posługiwania się ogniem w lesie lub jego pobliżu.

Rozgrzany samochód - zaparkowany na leśnej polanie lub łące również może spowodować pożar.

Korzystając z lasu musimy wiedzieć że:

 

zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz 719)

 

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

  • Rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
  • Palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Przebywając w lesie możemy być świadkami pożaru w takiej sytuacji nie traćmy głowy, poinformujmy odpowiednie służby najszybciej jak to możliwe.

Leśnicy apelują do osób korzystających z lasu o ostrożność.

Zauważyłeś pożar lasu alarmuj:

Straż pożarna 998 lub 112

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Siedlce 25 632 32 17