Aktualności Aktualności

Powrót

Warsztaty edukacyjne z nauczycielami przyrody

Warsztaty edukacyjne z nauczycielami przyrody

Końcówka września była wspaniałą porą na coroczne spotkanie z nauczycielami przyrody ze szkół z terenu Nadleśnictwa Siedlce.

Tegorocznym tematem była "Ochrona przyrody w gospodarce leśnej". Spotkanie zaczęło się częścią kameralną w sali edukacyjnej "Sekuła", podczas której Nadleśniczy Jerzy Osiak opowiadał o prawnych podstawach prowadzenia ochrony przyrody przez nadleśnictwo oraz formach ochrony przyrody wystpujących na terenie nadleśnictwa. Drugą częścią warsztatów była część terenowa w Leśnictwie Stok Wiśniewski, podczas której Nadleśniczy wraz z Leśniczym Mirosławem Paszkowskim prezentowali ochronę przyrody w praktyce, w kilku miejscach Leśnictwa. Spotkanie zakończyło się integracyjnym ogniskiem.