Aktualności Aktualności

Powrót

Nowe rezerwaty przyrody

Nowe rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa zostały utworzone dwa nowe rezerwaty przyrody.

Na terenie nadleśnictwa zostały utworzone dwa nowe rezerwaty przyrody.

Rezerwat przyrody Klimonty obejmujący obszar leśny o powierzchni 109,20 ha, położony w miejscowości Klimonty (pow.siedlecki, gm.Mordy), którego celem ochrony jest zachowanie kompleksu olsów i  łęgów stanowiących ostoje  chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat przyrody Las Jaworski obejmujący obszar leśny o powierzchni 23,49 ha, położony w miejscowości Las Jaworski (pow.węgrowski, gm.Wierzbno), którego celem ochrony jest zachowanie grądów i łęgów wiązowo-jesionowych oraz łąk śródleśnych z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i zagrożonych.