Aktualności Aktualności

Powrót

Gdy spotkamy dzikie zwierzę - co zrobić?

Gdy spotkamy dzikie zwierzę - co zrobić?

Kilka praktycznych informacji

 

Co zrobić gdy:

 

Znajdziesz martwe zwierzę?

Nie wolno dotykać ani też zbliżać się do zwłok ponieważ śmierć zwierzęcia może być skutkiem choroby zakaźnej.

Koniecznie trzeba powiadomić urząd gminy, a następnie inspekcję weterynaryjną ewentualnie policję.

Usunięcie i utylizacja martwych zwierząt jest obowiązkiem właściwej terytorialnie gminy.

 

Znajdziesz ranne zwierzę?

Nie należy zbliżać się do niego ani go dotykać aby nie niepokoić niepotrzebnie zwierzęcia oraz nie narazić się na ewentualne niebezpieczeństwo (pogryzienie bądź zarażenie chorobą zakaźną).

Powiadomić o tym urząd gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina ma obowiązek opieki nad zwierzętami – zapewnienia im ewentualnego schronienia czy opieki weterynaryjnej.

 

Znajdziesz w lesie młode zwierzę, które podejrzewasz, że zostało porzucone?

Nie wolno zbliżać się do takich zwierząt, dotykać ani też zabierać ich z lasu. W większości przypadków znalezione przez nas młode zwierzę nie jest wcale porzucone . Matka z reguły obserwuje młode, a zbliża się do nich tylko na czas karmienia.

Są to naturalne zachowania i strategie ochronne zwierząt (młode zwierzę nie wydziela intensywnego zapachu, jest więc trudniej wyczuwalne przez drapieżniki, nie jest zbyt ruchliwe i ma maskujące ubarwienie).

Zabierając do domu czy nawet dotykając takie młode zwierzę robimy mu wielką krzywdę. Musimy mieć tego świadomość. Możemy przez to narazić je na niebezpieczeństwo ze strony drapieżników, porzucenie przez matkę lub uniemożliwić mu powrót do naturalnego środowiska.

 

Potrącisz autem zwierzę raniąc je lub zabijając

Kierowca auta, który potrącił zwierzę, powinien zapewnić mu pomoc i zawiadomić w razie potrzeby słuzby weterynaryjne oraz policję. Obowiązek usunięcia zwierzęcia z drogi spoczywa na zarządcy drogi oraz gminie. Nadleśnictwo nie wypłaca odszkodowania za szkody powstałe podczas kolizji.

Jeśli jest to zwierzę domowe, którego właścicielem jest rolnik, istnieje mozliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Jesli jest to dzikie zwierzę, żyjące w stanie wolnym - odszkodowanie możemy uzyskać w przypadku, gdy mamy odpowiednią polisę AC lub gdy szkoda powstała w związku z polowaniem. Wtedy odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca obwodu łowieckiego.